Formandens beretning

1. april 2016 - 31. marts 2017

Hovedbestyrelse
På vegne af Skeby GF’s bestyrelse vil jeg gerne takke for det fine fremmøde i dag og jeg
er glad og stolt over at kunne byde Jer alle velkommen til Skeby GF’s årlige general-
forsamling.
Herefter vil jeg rigtig gerne takke alle der lægger tid og kræfter her i foreningen. Det være
sig sponsorer, kommunen, medlemmer, ledere, trænere, hjælpere, slikmuttere, kridt-
gutterne og alle forældre til vores yngste medlemmer. I er alle med til at skabe den gode
og positive stemning, som kendetegner klubben. Det er en fornøjelse, at være med i en
så positiv og begejstret klub med en så god bestyrelse.

Antal medlemmer i Skeby GF i 2016 var 252 medlemmer:
Gymnastik 110 medlemmer
Fodbold 105 medlemmer
Basketball 29 medlemmer
Badminton 8 medlemmer

Der var 169 børn og 83 voksne, som dyrkede sport i vores forening i det forløbne år. Det
er super-flot og noget vi virkelig kan være stolte af i vores lille klub.
Det er en opgang i antal medlemmer i forhold til sidste år på 24 medlemmer.

NemTilmeld
Fungerer upåklageligt – vi er meget glade for systemet. Det er stadig super let at anvende
og gratis for vores forening. Det anvendes til alle arrangementer og sikrer at vores
medlemmer får en god oplevelse når de tilmelder sig – nemt og effektivt. Samtidig har
klubben både styr på indbetalinger og medlemslister.

Synlighed og Kommunikation
Vi har ikke arbejdet så meget med synlighed i år som sidste år. Alt hvad vi har sat i søen
sidste år er blevet implementeret og bliver brugt flittigt.
Det være sig vores to flotte beachflag. De sættes op udenfor klubhuset hver gang vi er
hjemme.
Vores banner er med i Ramsing og det bliver også brugt til Fjordens Dag.
Synlighed med vores fælles layout til alle mulige opslag, brev osv. Det er ved at slå rod –
er blevet en del af dagligdagen.
vores arrangement ved Fjordens dag – det går rigtig fint. Idrættens dag i Otterup var sløv
sidste år – vi stiller ikke op igen hvis det er samme weekend som sidste år.

Vores FB gruppe – hvor vi er rigtig mange, der er meget aktive. Super når forældre og
trænere ligger noget op i gruppen – til stor fornøjelse for andre.
Lone Knudsen er stadig kommunikations-ansvarlig for klubben. Hun godkender billeder
og artikler osv. der skal i aviser. Hun sørger for de tilhørende billeder.

Nytårsfest
Vi holdte vores årlige Nytårsfest i januar 2016 med 23 deltagere. En stor succes – alle
hyggede sig vist især under det årlige pakkespil, som bliver afholdt på fuldstændig rolig
og fornuftig vis. Det gør vi igen til næste januar.

Skeby sportsfest
2016 festen er aflyst. Ingen har meldt sig til at være ansvarlig for sportsfesten. Der er
masser af tovholdere, men vi mangler 3-5 til at styre begivenhederne.

Vadis Mindetrofæ:
Det nåede vi ikke for 2016. Vi prøver igen til næste år.

Hædersbevisninger:
Ingen.

KlubOffice
Der bogføres regninger i DBU’s økonomi system KlubOffice for hele det sidste
regnskabsår og Lene har flot styr på det. Tak for dit store arbejde og din fantastiske
tilgang til tingene.

Udvikling i Indtægter, Resultat og Egenkapital
Præsentation af PowerPoint med grafer.


Årshjul - vi arbejder med årshjul i både udvalg og bestyrelse. Dette for at få et overblik over alle vores to-dos.

Gavekasse
Mette håndterer vores gavekasse. Giv besked til hende hvis I hører om nogen, som har
en mærkedag. Se www.skeby.dk.
Nøgleansvarlig

Nøgleansvarlig:
Mette er også ansvarlig for vores nøgler i klubben. Hun udleverer nøgler og samtidig underskrives der en nøglekontrakt. Det gør det lettere at have styr på hvem der har nøgler og bede om at få dem returneret når de ikke er nødvendige at have mere. 

Digital lokalebookning – Super-Saas:
Klubhus og gymnastiksal bookes via vores ”Link til lokalebookning” på hjemmesiden.
Det er den der har booket hjemmesiden, som ”vinder” lokalet.
Der kan trækkes lister ud på gymnastiksalen – vi betaler pr. time for leje af gymnastiksal.

Udvalg – Sponsorater
Ingen aktivitet.
OK-Benzin kort – tak til alle der tanker benzin for Skeby GF.
Udvalget har i samarbejde med nogle trænere sørget for at nogle af holdene bl.a har
modtaget en klubdragt og spillertøj til kamp. Mange tak for sponsoraterne.

Ny klubdragt
Bestyrelsen er blevet enig om at Skeby GF skal have en fælles klubdragt og vi har valgt
Hummels Stay Authentic i sort.
Indkøbes via NemTilmeld - link fra vores hjemmeside.

Arrangementer
Bestyrelsen deltog i Idrættens Dag i Otterup i august måned samt Fjordens Dag i
september sammen med Lokalrådet Skovløkken. Vi deltager kun i Fjordens Dag i 2017.


Renovering af klubhus
Penge fra sportsfesten blev brugt til renoveringen. Modtog penge fra 50/50 puljen og pga.
alle de timer, folk havde lagt i renoveringen så kostede det os ikke noget.

Hvad vil i det næste år - 2017:
Fortsætte med at have styr på indtjening og omkostninger – så skal der fokus på
omkostninger.
 Fokus på omkostninger
 Ensartet kultur i de 3 (4) afdelinger
 Udvikle udvalgene i fodbold og gymnastik
 Synlighed
 100 års jubilæum
 Multibane 

Til slut vil jeg igen sige tak til bestyrelsen for de møder vi holder, som stadig er fyldt med liv, udvikling og energi. Det er stadig en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Hermed fortsatte beretningerne for de enkelte afdelinger.

Badminton
Ingen aktivitet.

Fodbold
I 2016 var der 105 tilmeldte – 84 børn og 21 voksne.
Fodbold-udvalg, som håndterer alle praktiske ting og tager fælles beslutninger.
Pigeraketten – sjovt men for lidt tilslutning.
Samarbejde med Krogsbølle igangsat.
Mappe med fodbold info – bl.a. trænermanual udleveret til alle trænere
Ramsing Cup var sportsligt en stor succes sidste år.
Alle holdene trænes af dygtige og engagerede trænere. Trænere har nu adgang til
fodbold-drevet så de kan tilgå de forskellige skabeloner – kampkort, stævneplan osv.
Kommode i gangen er til fodbold – her ligger ure, isposer, fløjter osv.
Al spillertøj ligger i skabene i det det første højskab i klubhuset.
Til daglig er Mette den udførende som ansvarlig for fodbolds slikbutik. Den er åben i hvert
fald om tirsdagen til træning både med slik og nyskrællede gulerødder. Mette står også
for planlægning af slikboden til kampe og stævner. Mettes pølsehorn er legendariske –
ungerne (og voksne) er skuffede hvis der er udsolgt 
Mette har også været med til at planlægge og indkøbe til forårsopvisningen, afslutninger
og fodboldopstart. Hun har masser af jern i ilden og kan altid bruge en hjælpende hånd til
nogle arrangementer.

Gymnastik forelagt ved gymnastikformand Dorthe Skriver Lorenzen.

Basketball forelagt ved basketballformand Søren Jensen.

1. april 2015 - 31. marts 2016

På vegne af Skeby GF’s bestyrelse vil jeg gerne takke for fremmødet i aften.
Jeg er glad og stolt over at kunne byde Jer alle velkommen til Skeby GF’s årlige general-forsamling.

Jeg vil rigtig gerne takke alle vores medlemmer (børn og voksne) samt deres familier, som lægger rigtig megen tid og energi i foreningen. Tak til alle vores fantastiske trænere og hjælpere, ledere, sponsorer, udvalgsmedlemmer, slikmuttere og kridt-gutter og ikke at forglemme kommunen - her repræsenteret af vores dygtige pedel Lars.

Ingen kan undværes og når vi alle løfter i samlet flok - så prøv lige og se hvad vi kan præstere :-) Det er for vildt at være en del af Skeby GF og jeg nyder det rigtig meget.

Jeg glæder mig super meget til alle de gode og minderige timer, vi skal have sammen i det kommende år. Vel mødt alle sammen.

Hermed følger min beretning for 2015:

Antal medlemmer i Skeby GF i 2015 var 229 medlemmer:

Gymnastik                         110 medlemmer
Fodbold                              90 medlemmer
Basketball                          21 medlemmer
Badminton                           8 medlemmer

Der var 148 børn og 81 voksne, som dyrkede sport i vores forening i det forløbne år. Det er super-flot og noget vi virkelig kan være stolte af i vores lille klub.
Det er en nedgang i antal medlemmer i forhold til sidste år – på baggrund af lukning af 2 fodboldhold: U15 piger og Serie5 samt et gymnastikhold: Rytmehold for unge piger. Men sådan går tingene jo lidt op og ned engang imellem.

Det er stadig struktur og system som driver Skeby GF’s udvikling. Det er stadig bestyrelsens mantra, at når man har check på hvad og hvordan man skal forholde sig til tingene, så giver det plads og råderum til at lave mange andre spændende ting. Den holder stadig stik.

Gmail
Vi har stadig vores skebygf@gmail.com mailboks, hvor alle officielle henvendelser kommer. Det være sig fra kommunen, hjemmesiden, DGI, DBU og alle vores leverandører. Alle fra bestyrelsen har adgang til mailboksen og igen til vores drev oppe i skyen og her ligger alle vores fælles dokumenter. Det fungerer rigtig godt at have det hele samlet et sted og at alle kan arbejde med dokumenterne uanset hvor man er. Det være sig kontrakter, vedtægter, bilag til regnskab, skabeloner, mødereferater og meget andet.
Gymnastik har stadig sin egen gmail: skeby-gym@gmail.com. Her håndteres korrespondance med medlemmer osv.
Fodbold har så også fået sin egen gmail: skeby-fodbold@gmail.com. Den anvendes til fodbold-udvalgets korrespondance med medlemmer og bl.a. intersport indkøb.

NemTilmeld
Fungerer upåklageligt – vi er meget glade for systemet. Det er stadig super let at anvende og gratis for vores forening. Det anvendes til alle arrangementer og sikrer at vores medlemmer får en god oplevelse når de tilmelder sig – nemt og effektivt. Samtidig har klubben både styr på indbetalinger og medlemslister. Det skal så lige nævnes at vi selvfølgelig er klar til at hjælpe vores medlemmer, som ikke har kørekort til at betale via internettet. Sig endelig til - vi hjælper gerne med at finde den bedste løsning for alle.

Synlighed og Kommunikation
Vi har haft meget fokus på synlighed i det forgange år. Vi bruger stadig vores to flotte beachflag. Det ene sættes op udenfor klubhuset hver gang vi er hjemme - den anden holder lidt pause.
Skeby flaget er ikke så populært – vi elsker Dannebrog for meget.
Vores banner var med i Ramsing og det blev også brugt til Fjordens Dag.
Der er kommet Skeby skilte op – et ude ved vejen sammen med skolen, et på gavlen og et foran klubhuset. Dejligt at gæster nu også kan se, at vi bor her.
Vi har fået hængt et display-skab op på væggen udenfor klubhuset. Til opslag, lister og meget andet. Vi ønsker os endnu et skab til vores sponsorer, men de er rigtig dyre, så det må vente lidt.

Synlighed med:

- vores fælles layout til alle mulige opslag, brev osv. Det er ved at slå rod – det bruges meget.

- vores arrangementer ved Idrættens dag i Otterup og Fjordens dag – det går rigtig fint.

- den fine præsentationsfolder, som vi fik sendt med kirkebladet i det tidlige forår. Tak for det, Keld og hjælpere.

- Vores FB gruppe – hvor vi er rigtig mange, der er meget aktive. Super når forældre og trænere ligger noget op i gruppen – til stor fornøjelse for andre.

Omkring nytår 2015/2016 blev Lone Knudsen udnævnt til at være kommunikations-ansvarlig for klubben. Det er hende, der er den sidste godkender på artikler osv. der skal i aviser. Hun skriver artikler og sørger for de tilhørende billeder. Det er top-professionelt.
Teksterne er gennemarbejdet og hendes billeder er skønne. Vi kunne ikke ønske det bedre.

Hjertestarter
Vi har søgt Tryg Fonden om en hjertestarter og fik afslag i efteråret 2015. Vi har indtil videre besluttet at forsøge at indsamle penge til en hjertestarter via Facebook og NemTilmeld. Vi har lige nu kr. 700,00 i puljen så der er lang vej at gå endnu indtil vi rammer kr. 5-6.000,-

Gavekasse
Mette håndterer vores gavekasse. Giv besked til hende hvis I hører om nogen, som har en mærkedag. Se www.skeby.dk.           

Nøgleansvarlig
Mette er også ansvarlig for vores nøgler i klubben. Hun udleverer nøgler og samtidig underskrives der en nøglekontrakt. Det gør det lettere at have styr på hvem der har nøgler og bede om at få dem returneret når de ikke er nødvendige at have mere. Har du stadig nøgler til klubben du ikke bruger mere så giv dem til Mette.

Kontrakter
Vi har fået mere styr på vores kontrakter bl.a. har vi fået en kontrakt med Intersport, som fast tilgodeser vores trænere og medlemmer med rabatter ved fremvisning af et Skeby trænerbevis.
Klubbens forsikringer er ved at blive kigget efter i sømmene og tilrettet 2016 behov. Kontrakterne ligger også på drevet.

Nyt økonomisystem - KlubOffice
Der er nu bogført regninger i DBU’s økonomi system KlubOffice for hele det sidste regnskabsår og Lene har flot styr på det. Tak for dit store arbejde og din fantastiske tilgang til tingene. Der er virkelig styr på det og det er en stor lettelse for mig.
Jeg glæder mig over at kunne følge økonomien hjemmefra via web-interface. Næste punkt er budget-planlægning i de 3 afdelinger. Møde med formændene er aftalt.

Digital lokalebookning
Lene, Dorthe og Pia har været på kursus i NFKs nye bookning system. Vi skal bl.a. booke vores gymnastiksal allerede i april måned for den følgende sæson. Betaling for leje af gymnastiksalen er pr. time. Vi afventer lidt hvordan systemet virker. Skolen og Otterup hallen gør i hvert fald ikke det tingene på samme måde.

Ny klubdragt
Bestyrelsen er blevet enig om at Skeby GF skal have en fælles klubdragt og vi har valgt Hummels Stay Authentic i sort. Pt. er vi ved at få en dragt hjem med prøvetryk, så vi kan se hvordan den ser ud med de fine sponsortryk på.

Nytårsfest
Vi holdte vores årlige Nytårsfest for trænere, hjælpere, bestyrelsen og mange andre i januar 2016 med 40 deltagere. En stor succes – alle hyggede sig - især under det årlige pakkespil, som blev afholdt på fuldstændig rolig og fornuftig vis..... Det gør vi igen den 13 januar 2017 - så sæt kryds i kalenderen.

Skeby sportsfest
2016 festen er aflyst. Bestyrelsen ser rigtig gerne at traditionen fortsætter næste år, men det bliver nødt til at være med nye arrangører. Hvis du gerne vil arrangere vores sportsfest så tag fat i Pia H. Pedersen for at festen i gang igen. Det kræver 3 nye kræfter (1 prs. med ansvar for teltopsætning er på plads). Vi har masser af opbakning fra mange hjælpere, men de centrale 3 ansvarlige trådholdere er en nødvendighed for at festen kan komme op og stå igen. Tænk over det og meld dig til at give en skalle for lokalområdet. Det er sådan set lidt som om byfesten er blevet aflyst :'(

Vadis Mindetrofæ:
Det nåede vi ikke for 2015. Vi prøver igen til næste år.

Hædersbevisninger:
Indstilling af Pia H. Pedersen.

Udvalg – Event’er         
Til daglig er Mette den udførende som er ansvarlig for fodbolds slikbutik. Den er åben i hvert fald om tirsdagen til træning både med slik og nyskrællede gulerødder. Mette står også for planlægning af slikboden til kampe og stævner. 
Hun har også været med til at planlægge og indkøbe til forårsopvisningen, afslutninger og fodboldopstart.
Hun har masser af jern i ilden og kan altid bruge en hjælpende hånd til fodboldens arrangementer. Det er helt fantastisk hvad Mette formår at give videre både til børn og voksne. Alle får et smil og nogle endda et kram. Tusind tak til Mette for hendes fantastiske engagement - vi elsker det alle sammen. Og helt specielt hendes pølsehorn- de er legendariske – ungerne (og voksne) er skuffede hvis der er udsolgt :-)

Bestyrelsen deltog i Idrættens Dag i Otterup i august måned samt Fjordens Dag i september sammen med Lokalrådet Skovløkken. Begge gode arrangementer, hvor vi fik en masse opmærksomhed. Vi deltager selvfølgelig også i år. Det er vigtigt vi bliver set og at vi deltager i lokalområdets liv. Det får også folks øjne op for hvor godt vi har det herude.

Udvalg – Sponsorater
Maj-Brit Jensen, Jesper Hansen og jeg er med i vores sponsor-udvalg. Der er udarbejdet en sponsorkontrakt, som underskrives af både Skeby GF og sponsoren. Det sikrer, at håndteringen af et sponsorat er i overensstemmelse med begge parters ønsker.
OK-Benzin kort – tak til alle der tanker benzin for Skeby GF.
Udvalget har i samarbejde med nogle trænere sørget for at nogle af holdene bl.a har modtaget en klubdragt og spillertøj til kamp. Mange tak for sponsoraterne.
Der er blevet arbejdet meget med at skaffe sponsorer til den nye Hummel klubdragt og vi er så heldige, at to sponsorer hver vil donere. Tak til Maj-Brit og Jesper for deres store arbejde - det er vildt fedt at se vores planer blive ført ud i livet. 

Sponsor-udvalget er et meget spændende udvalg med mange muligheder. Vi kunne godt bruge en eller to personer mere, som kan hjælpe til med at håndtere sponsoraterne og også kontakte mulige sponsorer.

Næste år - 2016/2017

 • Nu er der styr på indtjeningen – så skal der fokus på omkostninger.
 • Fortsat arbejde med at ensarte struktur,
 • System og orden i de 3 (4) afdelinger
 • Udvikle udvalgene.
 • Fortsat fokus på synligheden.

Til slut vil jeg igen sige tak til bestyrelsen for de møder vi holder, som stadig er fyldt med liv, udvikling og energi. Det er stadig en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Der er alltid højt humør og energi i os alle. 

Jeg fortsætter hermed beretningerne for de enkelte afdelinger.

Fodbold
I 2015 ca. 80 tilmeldte på 6 børnehold og 2 voksenhold.
Et hektisk år er slut med en fodboldformand, der fratrådte og oprettelsen af et fodbold-udvalg, som håndterer alle praktiske ting og tager fælles beslutninger.
Alle holdene trænes af dygtige og engagerede trænere. Alle med fokus på børnenes tarv og deres præstationer i fodbolden.
Trænere har nu adgang til fodbold-drevet så de kan tilgå de forskellige skabeloner – kampkort, stævneplan osv.

Kommode i gangen er til fodbold – her ligger fløjter, ure, isposer, osv.
Al spillertøj ligger i skabene i det tilstødende køkken – Paw styrer udleveringen med fast hånd.

Gymnastik
Ca. 120 tilmeldte på 3 børnehold og 3 voksenhold.
Ny gymnastikformand har afsluttet sit første år med stor succes. Overgangen fra en formand til en anden er lykkes rigtig fint. Dorthe er faldet godt på plads i posten som formand og også som medlem af bestyrelsen. Der er mange nye planer og input – bare så fedt :-)
Indkøb af nye redskaber – En skumplint samt en skumkile, stepbænke og andre småredskaber, hulahopringe mm
Opvisning 2016 blev afholdt på Nislevgård efterskole med god tilslutning. Smukt indslag i midten af arrangementet med et besøg fra Odense City Ballet.
Gym-udvalg har været oprettet for første gang i flere år for at fordele opgaver i afdelingen.

Basketball
Medlemsantallet har været stigende siden 2011, men tog i denne sæson et stort hop fra 21 sidste år, til 28 - alle på nær en under 21 år!
Fint fordelt på holdene for de 10-14 årige og dem på 15 og opad.
Rigtig godt fremmøde hver gang! Det medvirker også til bedre træning og dermed en positiv effekt for klubbens "aura". 
De yngste nåede i denne sæson ikke at komme ud og spille kamp, hvilket der må rettes op på i starten af næste sæson. 
De ældste fik spillet en kamp mod deres 10 års tidligere forgængere. Det blev en hyggelig og lærerig erfaring, der med sikkerhed skal gentages i næste sæson. 
Også en god opbakning til vores afslutning. 22 spillere og 2 trænere mødtes over burger, sodavand og en god gang bowling. Det tegner til at blive en god sæson 2016/2017.

Badminton
1 bane udlejet i 2015/2016 og 2 baner i 2016. Det er gået uden nogen problemer:
På grund af at kommunen har indført et nyt lokalegebyr pr, time gymnastiksalen udlejes så er det under overvejelse i bestyrelsen at nedlægge badminton-afdelingen. Men i første omgang prøver vi at lave en beregning, så vores omkostninger dækkes af en forhøjelse af kontingentet. Så må vi se hvad afdelingens medlemmer siger til det - vi har ikke taget nogen endelige beslutning.

Det var ordene for i år. Tak fordi du læste med, for din interesse og for din tålmodighed. 

Venlig hilsen

Pia H. Pedersen
Bestyrelsesformand

1. april 2014 - 31. marts 2015

På vegne af Skeby GF’s bestyrelse vil jeg gerne takke for det fine fremmøde i dag. Jeg er glad og stolt over at kunne byde Jer alle velkommen til Skeby GF’s årlige generalforsamling.

Herefter vil jeg rigtig gerne takke alle der lægger tid og kræfter her i foreningen. Det være sig medlemmer, ledere, trænere, hjælpere, slikmuttere, kridt-gutterne og alle forældre til spillerne.
Tak også til Rikke og Morten Winther for endnu engang at styre projekt Skrabelodder - overskuddet anvendes til at transportere alle fodboldspillerne til Ramsing i august måned. 

I er alle med til at skabe den gode og positive stemning, som kendetegner klubben. Det er en fornøjelse, at være med i en så positiv og begejstret forening. Man kan ikke andet end brænde for Skeby Vild

Tak også til alle vores sponsorer for deres bidrag til foreningen samt Nordfyns Kommune for deres assistance i forbindelse med opstarten af 2015.

Antal medlemmer i Skeby GF i januar 2015 var:

Gymnastik    143 medlemmer
Fodbold         140 medlemmer
Basketball       24 medlemmer
Badminton     10 medlemmer

Der var 192 børn, som dyrkede sport i vores forening i det forgangne år. Det er super-flot og noget vi virkelig kan være stolte af i vores lille klub.

Jeg har nu haft fornøjelsen af at have været formand i Skeby GF siden august 2014 og man må nok sige, at der er sket en hel masse i det forløbne ¾ år. Nedenfor nævnes et par punkter Cool

Hædersbevisninger:
Der er ikke blevet indstillet nogen medlemmer pga. manglende tid.
Dette skal helt sikkert tages op igen næste år.

Gmail
Vi har oprettet en
skebygf@gmail.com mailboks. Via den har bestyrelsen adgang til et fælles drev oppe i skyen og her ligger alle foreningens dokumenter.
Det være sig vedtægter, bilag til regnskab, skabeloner, mødereferater og meget andet. Det vil sige, at vi alle kan tilgå alle dokumenter hjemmefra. Det giver synlighed for alle og tryghed ved at det hele ikke hviler på en person.

NemTilmeld
Vi har som noget af det første introduceret en ny online måde at betale kontingent og tilmelde sig på via en portal, som hedder NemTilmeld. Den store ilddåb kom da fodbold afdelingen startede sin 2015 udendørssæson op og tilmeldingerne begyndte at rulle ind. Det er til gengæld gået ud over al forventning. På nuværende tidspunkt er der 103 medlemmer i fodbold afdelingen, som alle har registreret sig via NemTilmeld. Super let og gratis for vores forening. Det forsætter vi med indtil videre.

Synlighed
Vi arbejder i bestyrelsen med at blive mere synlige – bare her på vores skole. Det har indtil videre resulteret i, at Søren har arbejdet med at indkøbe 2 beachflag, et usædvanligt Skeby flag til flagstangen og et banner.
Det er tænkt, at beachflagene skal sættes op når vi er hjemme :-)
 Til almindelig træning står der et Skeby beachflag foran indgangen til klubhuset og når der er er arrangementer eller stævner sættes begge beachflagene op udenfor vores døre.
Vores Skeby flag hejses op når vi afholder stævner eller andre arrangementer.
Og så er det tænkt, at vores banner kan tages med til Ramsing eller andre stævner. Via to styk kosteskafter kan Skeby så ses langt omkring ;-)

Ovenstående aktiviteter skal vise, at her er Skebys klubhus.
I samarbejde med Skovløkkeskolen får vi også et skilt ude ved vejen – som tydeliggør, at vi hører til her på skolen.
Vi arbejder lige nu på at få hængt nogle display-skabe op på væggen udenfor klubhuset. For at aflaste vores vinduer og til stor glæde for rengøringskonen. Disse er til opslag, lister og meget andet og indkøbes senere på året.

Hjertestarter
Vi har søgt Tryg Fonden om en hjertestarter – besked i juli/august 2015.

Gavekasse
Mette er ved at starte en gavekasse op og er ansvarlig for at give gaver ved specielle lejligheder.

 • Konfirmation - Telegram til alle medlemmer i Skeby GF – ingen penge.
 • Bryllup, Kobberbryllup, Sølvbryllup og Guldbryllup: Buket/Gave 300 kr
 • Runde fødselsdage 40 år og opefter: Vin/Gave/Blomster 300 kr
 • Fødsel: Gave/Blomster: 300 kr
 • Andre specielle lejligheder: Buket 300 kr

Dette gælder for personer, der i mere end et år enten har siddet i bestyrelsen, er trænere eller på anden måde aktive i klubben. Alle gaver afleveres med et kort fra bestyrelsen.
Det er bestyrelsen, i samarbejde med de forskellige formænd, der sørger for at gøre opmærksom på eventuelle mærkedage. Men lad os alle hjælpe hinanden og Mette med disse informationer.

Nøgleansvarlig
Mette er også ansvarlig for vores nøgler i klubben. Hun er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en nøglekontrakt, som skal underskrives ved udlevering af nøgler. Det er for at have styr på hvem der har hvilke nøgler. Og selvfølgelig også at have styr på at vi får nøglerne retur igen.

Inventarliste
Maj-Brit er ved at undersøge, hvad Skeby GF har af forskelligt inventar, såsom telte, scene og andet. Eventuelt om vi skal leje os ind et sted i nærhed og have alt samlet.

Udvalg – Sponsorater
Maj-Brit er også i gang med at starte et sponsor-udvalg op. Jesper Hansen har meldt sig på banen til samme udvalg. Det er nu tænkt, at udvalget sætter sig sammen og tænker over hvordan vi vil tilgå vores sponsorer.
Her hører f.eks. også vores skrabelodder hjemme, legater samt OK-Benzin kort, som vi gerne vil reklamere for. Et meget spændende udvalg med mange muligheder.

Udvalg – Arrangementer
Mette er ansvarlig for at få arrangementer i klubben stablet på benene. Her har hun rigtig god hjælp af de andre slikmuttere, samt Rikke Vinther og Lene Duus på sidelinjen.
To nye arrangementer, der løber af stablen i år er Idrættens Dag i Otterup i august måned samt Fjordens Dag i september. Vi er tilmeldt begge. Vi starter selvfølgelig i det små. Det er bare vigtigt, at vi ses og at vi deltager i lokalområdets liv. Det får også folks øjne op for hvor godt vi har det herude.

Nytårsfest
Vi holdte vores årlige Nytårsfest i januar 2015 med 42 deltagere. En stor succes – alle hyggede sig. Det gør vi igen til næste januar.

Ny kasserer
Så har vi været så heldige, at få en ny kasserer ved Lene Duus.  Lene styrer det daglige med betaling af regninger.
Lene er i gang med at sørge for, at alle vores regninger bliver sendt til vores mailboks og alle med adresse på Skovgyden 60.
Næste tiltag som Lene arbejder på er at få os oprettet med MobilePay og Swipp. Det er der efterhånden stor efterspørgsel på. 

Nyt økonomisystem
Regnskabsudvalget (Lone, Lene og Pia) har brugt en del tid det sidste halve år på at få kørt vores regnskab 2014/2015 ind i DBU’s økonomi system KlubOffice.
Vi glæder os til at kunne præsentere resultatet her i aften og over, at vi i årene fremover nu har redskabet til løbende at kunne følge økonomien samt at udarbejde et årsregnskab for klubben.

Hvad vil vi arbejde med i 2015/2016

 • Struktur i foreningen
 • Udvikle afdelingerne
 • Udvikle udvalgene – der er plads til flere hjælpere
 • Arbejde på synlighed – deltage i arrangementer i kommunen
 • Udvikle bestyrelsen – hvor skal Skeby GF hen i fremtiden?
 • Virksomhedsplan
 • Årshjul
 • Budgetter

Der er nok at tage fat i.

Til slut vil jeg helt separat sige en ekstra tak til til bestyrelsen, som i det sidste 3/4 år har bakket op om mig og alle mine utallige ideer.
Vi har nogle pragtfulde (lange) møder, fyldt med liv, udvikling og energi. Jeg glæder mig til at fortsætte vores samarbejde i fremtiden.

Nu jeg har rost hele bestyrelsen, så er der alligevel to bestyrelsesmedlemmer, som jeg virkelig har trukket store veksler på. Lone, Lene og jeg har haft så mange og lange møder om vores regnskab, det nye økonomisystem samt to møder med DBU. Vi har været et super-godt team i dette forløb og jeg værdsætter virkelige det store arbejde de begge har ydet. Tak for alle vores snakke, grin, sandwiches, kaffe, cola – det skal aldrig blive glemt .

Venlig hilsen

Pia H. Pedersen, formand

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 10:33

JEG HAR FÅET NY MAILADRESSE

karen.flemming@outlook.dk

...
17.08 | 15:35

Fedt?

...
08.08 | 17:51

Hej Skeby GF
Jeg har et tilbud til unge spillere med et udviklings handicap. https://www.facebook.com/groups/102658719867990/

...
22.04 | 22:30

Hej Marlene. Ja, vi er startet op. Vi træner tirsdag mellem 17.00 og 18.00

...
Du kan lide denne side