Bestyrelsens medlemsliste

Skeby Gymnastikforenings bestyrelse udgøres af disse
sprudlende og energiske medlemmer:

Pia Holmelund Pedersen

Formand
Badmintons repræsentant i bestyrelsen

Tlf: 2662 7208

Lone Knudsen

Næstformand
Kommunikationsansvarlig


Lene Duus


Kasserer 
-                  

          

Johnny Ø. Larsen


Sekretær


Hans Henrik Bruun


Fodbolds repræsentant i bestyrelsen




Søren Jensen


Basketballs repræsentant i bestyrelsen   



Dorthe Skriver Lorentzen


Gymnastiks repræsentant i bestyrelsen



Morten Elmkær Hansen


Bestyrelsesmedlem




Fernando Calero Escobar


Bestyrelsesmedlem



Bente Jensen


Revisor