Generalforsamlinger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00 - i klubhuset, Skovgyden 60, 5450 Otterup
 
Dagsorden ifølge vedtægter.  
 
Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.
 
Forslag fra stemmeberettigede medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen disker op med et udvalg af lidt lækre pølser fra Slagteren, forskellige special-øl, vand samt kaffe og kage.

Tilmelding ikke nødvendig.
 
*********************************************************
Skeby GF ønsker endnu et bestyrelsesmedlem til udvikling af klubben.

 

Du:
er frisk og har et godt humør.
har lyst til aktivt at præge din lokale idrætsklub.
er nysgerrig og villig til at lære mere om IT og computer.
vil kunne forme din post ud fra egne interesser.
er en lyttende og besluttende sparringspartner.
er villig til at gribe opgaver løbende.

Vi tilbyder:
en begejstret og frisk bestyrelse i en aktiv klub.
hyggelige og yderst aktive bestyrelsesmøder.
en klub i udvikling med styr på økonomien.
personlig udvikling via kurser og deltagelse i repræsentantskabsmøder osv.
fællesskab på mange niveauer.
sociale arrangementer bl.a. en årlig nytårskur for frivillige i foreningen.

Skeby GFs bestyrelse består af 10 personer inkl. suppleanter og revisor, hvoraf alle bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i år, modtager genvalg.

 
Er det noget for dig? Så mød op til generalforsamlingen og hør hvad vi går og laver.
På vegne af bestyrelsen
Pia H. Pedersen
Bestyrelsesformand