JoBox

Hvis du har lyst til at være en del af en aktiv gymnastikforening så kig her om der er noget du har lyst til at byde ind på.

Alle tilbud om hjælp modtages med kyshånd så sig endelig til.

 

Ideer til nye idrætsformer, hold eller andet - bare tag fat i en fra bestyrelsen og kom med dit forslag.

Bestyrelse (kontakt Pia Pedersen 2662 7208)

Vi vil rigtig gerne have et par ekstra medlemmer i bestyrelsen.

Den ene kunne være en person, som har lyst til at hjælpe til med det administrative i en klub. Det kunne være at være ansvarlig for nøgler, gavekassen, alarmkoder osv.

Den anden og tredje person, skal kunne have lyst til at være med til at udvikle vores lille klub f.eks. med en udvidelse af Arena Skovløkke, en ny sportsgren osv. I har endda måske jeres egne ideer til hvad I kunne hjælpe til med. 

Gymnastik (kontakt Dorthe Skriver 4021 3779)

Træner til motionsherrer:

Vi mangler 1-2 trænere til vores fantastiske motionsherrer. Motionsformen er almindelig gulvgymnastik med træning af styrke, bevælgelighed og balance. 

Puslingehold:

Vi har en træner og en hjælpetræner klar til holdet, men mangler endnu en træner og hjælpetræner for at kunne give den rette træning til de små aktive unger på børneholdet 4 år- 0. kl.

 

Springholdet:

Vi mangler endnu en hjælpetræner til holdet. 

 

Udvalgsmedlemmer:

Gerne to personer til bl.a. sparingspartner til nye tiltag og materialeindkøb, bestilling af kurser til trænere og mange andre ting.

Fodbold (kontakt Hans Bruun 5193 0394)

Materialeansvarlig:

Arbejdet kan udføres på alle tidspunkter - så det er ikke afhængigt faste tidspunkter. 

- Bl.a. indkøb af net, kegler, mål, bolde osv.
- Små reparationer (vandhane, nye låse) og hjælp til kridt-mændene
- Kontakt til kommunen vedr banepleje (græsslåning, bjørneklo, mulvarpe osv)

Kursusansvarlig:

Selvom vi er dygtige så har vi også brug for kursus - gerne arrangeret til at være her i klubben, men også til en snak med trænerne om hvad de kan have brug for af kurser.

Udviklingsansvarlig:

Også kaldet talentudvikler....... har du blik for at nogen af vores drenge eller piger har brug for ekstra talent træning. Så kunne vi godt bruge en person, som kigger efter det. 

Basketball (kontakt Søren Jensen 4059 2330)

Ingen ledige hverv i basketball afdelingen.

Badminton (kontakt Pia Pedersen 2662 7208)

Repræsentant for afdeling søges - bliver medlem i bestyrelsen.

Afdelingen består kun af motionsspillere, så hvervet som formand omfatter deltagelse i  bestyrelsesarbejde og -møder, igang sætning af hold og lidt løbende support til spillerne.