Skeby JoBox

Hvis du har lyst til at være en del af en aktiv gymnastikforening så kig her om der er noget du har lyst til at byde ind på.

Alle tilbud om hjælp modtages med kyshånd så sig endelig til.

Gymnastik (kontakt Dorthe Skriver 4021 3779)

Træner til motionsherrer:

 

Udvalgsmedlemmer:

Gerne to personer til bl.a. sparingspartner til nye tiltag og materialeindkøb, bestilling af kurser til trænere og mange andre ting.

Fodbold (kontakt Pia Pedersen 2662 7208)

Materialeansvarlig:

Vi søger en person, som vil overtage det arbejde, som Paw har haft ansvar for indtil nu.
Arbejdet kan udføres på alle tidspunkter - så det er ikke afhængigt faste tidspunkter. 

- Bl.a. indkøb af net, kegler, mål, bolde osv.
- Små reparationer (vandhane, nye låse) og hjælp til kridt-mændene
- Kontakt til kommunen vedr banepleje (græsslåning, bjørneklo, mulvarpe osv)

Tovholder til Øens Hold:

Vi har ikke haft en ansvarlig for Øens Hold i mange år efterhånden. Det betyder, at vi ikke deltager i de arrangementer vi får tilbudt af Øens Hold (OB), men må takke nej tak pga. manglende tid.

Jobbet består af følgende:

- arrangere besøg af OB
- arrangere indløb med OB
- deltage i møder med Øens Hold
- arrangere bolddrenge for OB
- måske vi kan få et Øens Hold stævne til Skeby også? 

Fodboldformand

En udviklingsorienteret og fodboldkyndig m/k søges til at være fodboldformand. Den person, som har kontakt med DBU, pressen og den som som udvalget bakker op om.

Kursusansvarlig:

Selvom vi er dygtige så har vi også brug for kursus - gerne arrangeret til at være her i klubben, men også til en snak med trænerne om hvad de kan have brug for af kurser.

Udviklingsansvarlig:

Også kaldet talentudvikler....... har du blik for at nogen af vores drenge eller piger har brug for ekstra talent træning. Så kunne vi godt bruge en person, som kigger efter det. 

Basketball (kontakt Søren Jensen 4059 2330)

Ingen ledige hverv lige nu

 

Bestyrelse (kontakt Pia Pedersen 2662 7208)

Ingen ledige poster for tiden.