Skeby JoBox

Hvis du har lyst til at være en del af en aktiv gymnastikforening så kig her om der er et "job" du kan tænke dig at byde ind med.

Alle tilbud om hjælp modtages med kyshånd så sig endelig til.

Bestyrelse

Endnu et bestyrelsesmedlem til udvikling af klubben:

Du:
er frisk og har et godt humør.
har lyst til aktivt at præge din lokale idrætsklub.
er nysgerrig og villig til at lære mere om IT og computer.
vil kunne forme din post ud fra egne interesser. 
er en lyttende og besluttende sparringspartner. 
er villig til at gribe opgaver løbende.

Vi kan tilbyde:
En begejstret og frisk bestyrelse i en aktiv klub.
Hyggelige og yderst aktive bestyrelsesmøder. 
En klub i udvikling med styr på økonomien. 
Personlig udvikling via kurser og deltagelse i repræsentantskabsmøder osv.
Fællesskab på mange niveauer.
Sociale arrangementer bl.a. en årlig nytårskur for frivillige i foreningen.

Basketball

Ungdomstræner:

 

 

Gymnastik

Træner til Stjernegymnasterne:

Du skal være en del af et team bestående af indtil videre Rikke og Søren, som har lyst til at træne vores fantastiske Stjernegymnaster hver anden lørdag i vinterperioden.

Kontakt Dorthe Skriver for yderligere info.

 

Udvalgsmedlemmer:

1. person

2. person

Fodbold

Materialeansvarlig:

Vi søger en person, som vil overtage det arbejde, som Paw har udført indtil nu.

Det er bl.a. indkøb af net, bolde osv. Kontakt til kommunen vedr græsslåning, 

 

Tovholder til Øens Hold:

Arrangere besøg af OB, arrangere indløb med OB, deltage i møder med Øens Hold, arrangere bolddrenge for OB.

 

Kursusansvarlig:

 

Udviklingsansvarlig:

Også kaldet talentudvikler.......